Aktivitetar i kyrkjene på Bømlo
Det er mange aktivitetar som foregår rundt om i kyrkjene og bedehusa på Bømlo.
Under kan du velje eit av sokna for å sjå liste over barn og ungdomstilboda til det
spesifikke soknet, eller du kan sjå lista under bileta med dei vanlegaste tilboda i
kyrkjene på Bømlo.

Bremnes SoknBømlo SoknLykling SoknMoster Sokn


Dei vanlegaste aktivitetane i kyrkjene på Bømlo

Gudstenester:

 

- Gudsteneste syklusen på Bømlo er at det er gudsteneste i kyrkjene anna kvar søndag. Bremnes og Bømlo har gudsteneste i partalsveker, medan Moster og Lykling har gudsteneste i oddetalsveker. Det varierer om gudsteneste er med og utan dåp, og med og utan nattverd. 


Rasteplassen:

 

 

- På Rasteplassen sitt diakonen med kaffi og kjeks for den som måtte ynskje å stikke innom for ein samtale. Ho sit fast ved hovedinngongen til Sams Senter kvar torsdag frå kl. 12.30


Babysong

 

 

- Sjå Tru:D Babysong.


Korøving

 

 

- Organistane i Kyrkjene på Bømlo driv kvar sine kyrkjekor. Jostein Molde leier Kantoriet i Bremnes kyrkje som har øvingar kvar torsdag kl. 19.30. Øystein Skullerud leier kyrkjekora på Moster og Bømlo.

 

 

 

 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
19. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando