Bibeltimar Moster kyrkje våren 2017
Bibeltimar Moster kyrkje våren 2017

12. januar kl 19.30

Per Magne Aadnanes

Jesus: Vegen, sanninga og livet. Om toleranse, dialog og misjon.

 

09. februar kl 19.30

Prost Svein Arne Theodorsen

Om Luther og reformasjonen. Rom. 1, 16-17:

Den rettferdige skla leva ved tru...

 

09. mars kl 19.30

Aksel Lygre

Årsmøte

Kort undervisning:

Nattverden - noko for meg?

  Kommentarer


20. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando