Markering av reformasjonsjubileet
Markering av reformasjonsjubileet

25.01. Knut Alfsvåg i Bremnes kyrkje: "Luther - kva ville han?

09.02. Svein Arne Theodorsen i Moster kyrkje

          Rom. 1, 16-17: Den rettferdige skal leva ved tru.

19.03. Konsert m Bremnes kantori i Bremnes kyrkje: "Skrifta åleine"

24.03. "Luther med latter" Teater med Livsgnist frå Ryfylke i Bømlo kulturhus

27.08. Temagudstenester Lykling og Moster: Nåden aleine!

17.09. Temagudstenester Bremnes og Bømlo: Skaparverket ikkje til sals!

15.10. Temagudstenester Bremnes og Bømlo: Frelsa ikkje til sals!

31.10. Reformasjonsdagen. Fellesmarkering Sunnhordland prosti, Fitjar kyrkje

19.11. Temagudstenester Moster og Lykling: Mennesket ikkje til sals!

I løpet av året vil fleire arrangement verta annonsert!

  Kommentarer


20. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando