Tru:D tiltak 2018 og 2019
 


Tru:D tiltak 2018 og 2019
Tru:D tiltak 2018 og 2019

Her finn du oversikt over alle trusopplæringstiltaka som er i kyrkja for barn og unge hausten 2018 og våren 2019

Det er mykje spennande som skjer i kyrkjene våre for barn og unge. Her finn du ei ovesikt over trusopplæringstiltak for hausten 2018 og våren 2019. Sett av datoen i kalenderen din på dei dagane du ser at du har barn/ungdom som er i målgruppa. 

Babysong er i tillegg eit kontinuerleg tiltak gjennom heile året i tre av kyrkjelydane våre. Dei som høyrer til Bømlo sokn får invitasjon til å vera med på babysong i Lykling kyrkje.  

Bremnes kyrkje ca anna kvar måndag i partalsveker. 

Lykling kyrkje ca anna kvar måndag i partalstalsveker.

Salem Moster ca anna kvar måndag i oddetalsveker. 

Sjå kalender for dei ulike sokna for tidspunkt. 

 Tiltak 

Dato

Tid

Fødselsår

Kyrkje

2018

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

19. august

11.00

2012

Bremnes

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

19. august

11.00

2012

Bømlo

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

26. august

11.00

2012

Moster

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

23. september

11.00

2012

Lykling

 

Tru:D 3 Krøllekveld

11. september

17.00

2015

Bremnes

Tru:D 3 Krøllekveld

12. september

17.00

2015

Bømlo og Lykling

Tru:D 3 Krøllekveld

18.  september

17.00

2015

Moster

 

Tru:D 10 Jubileum for dåp

1. oktober

16.30

2008

Moster

Tru:D 10 Jubileum for dåp

2. oktober

16.30

2008

Bremnes

Tru:D 10 Jubileum for dåp

3. oktober

16.30

2008

Bømlo

Tru:D 10 Jubileum for dåp

3. oktober

16.30

2008

Lykling

 

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

19. oktober

17.30

2014

Lykling

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

21. oktober

11.00

2014

Lykling

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

21.  oktober

11.00

2014

Moster

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

27. oktober

11.00

2014

Bremnes

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

28. oktober

11.00

2014

Bremnes

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

27. oktober

12.00

2014

Bømlo

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

28. oktober

11.00

2014

Bømlo

 

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

2. november

 

2010

Bømlo og Lykling

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

2. november

 

2010

Moster

 

Tru:D 11 LysVaken

10. og 11. nov

17.00

2007

Bremnes

Tru:D 11 LysVaken

10. og 11. nov

18.00

2007

Bømlo

Tru:D 11 LysVaken

17. og 18. nov

17.00

2007

Moster

 

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Bremnes

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Moster

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Lykling

Tru:D 1 Myldrekveld

14. november

17.00

2017

Bømlo

2019

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

25. januar

 

2011

Bremnes

Tru:D 9 Tårnagenthelg

16. og 17. februar

 

2010

Lykling

Tru:D 9 Tårnagenthelg

16. og 17. februar

 

2010

Moster

Tru:D 9 Tårnagenthelg

9. og 10. mars

 

2010

Bremnes

Tru:D 9 Tårnagenthelg

9. og 10. mars

 

2010

Bømlo

 

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

13.30

2012

Lykling

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

16.30

2012

Bremnes

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

16.30

2012

Bømlo

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  4. april

18.00

2012

Moster

 

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Bremnes og Lykling

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Bømlo

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Moster

 

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Bremnes

Tru:D 2 Myldrekveld

22. mai

17.00

2017

Bømlo

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Lykling

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Moster

 

Tru:D 12 På sporet av Jesus

25. mai

11.00

2007

Bremnes for alle

 

Tru:D 9+ Supersamling (Planl.dag)

24. og 25. juni

 

2010

Bremnes

  Kommentarer


5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando