Tru:D8 Aktivitetsdag
 


Tru:D8 Aktivitetsdag
Tru:D8 Aktivitetsdag

Velkommen til ein opplevingsrik dag i kyrkja for alle 8-åringar i Bømlo, Lykling og Moster sokn. 

Fredag 2. november er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i tredje klasse og høyrer til Bømlo, Lykling og Moster sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 

 

Til foreldre/føresette:

Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 

Meld på til Aktivitetsdagen her: /TruD/TruD8-Aktivitetsdag 

NB! Siste frist for påmelding er måndag 29. oktober.

Det kostar 100kr å delta.

Velkommen til kyrkja!

  Kommentarer


5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando