Tru:D8 Aktivitetsdag
 


Tru:D8 Aktivitetsdag
Tru:D8 Aktivitetsdag

Velkommen til ein opplevingsrik dag i kyrkja for alle 8-åringar i Bømlo, Lykling og Moster sokn. 

Fredag 2. november er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i tredje klasse og høyrer til Bømlo, Lykling og Moster sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 

 

Til foreldre/føresette:

Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 

Meld på til Aktivitetsdagen her: /TruD/TruD8-Aktivitetsdag 

NB! Siste frist for påmelding er måndag 29. oktober.

Det kostar 100kr å delta.

Velkommen til kyrkja!

  Kommentarer


24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort