Innsetjingsgudsteneste
 


Innsetjingsgudsteneste
Innsetjingsgudsteneste

Søndag 10. mars vert det innsetjing av vår nye sokneprest Frídleif Lydersen.

Den 10. mars blir det innsetjingsgudsteneste i Bømlo kyrkje kl.11:00. Prost Svein Arne Theodorsen står for innsetjinga av den nye soknepresten i Bømlo sokn og Lykling sokn, Frídleif Lydersen. Tårnagentar deltek i gudstenesta. Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og kyrkjelyden sitt årsmøte.

  Kommentarer


5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando