Tru:D 2019 2020
 


Tru:D 2019 2020
Tru:D 2019 2020

Her er datoar for trusopplæringsarbeidet hausten 2019 og våren 2020.

Det er mykje spennande som skjer i kyrkjene våre for barn og unge. Her finn du ei ovesikt over trusopplæringstiltak for hausten 2019 og våren 2020. Sett av datoen i kalenderen din på dei dagane du ser at du har barn/ungdom som er i målgruppa. 

Babysong er i tillegg eit kontinuerleg tiltak gjennom heile året i tre av kyrkjelydane våre. Dei som høyrer til Bømlo sokn får invitasjon til å vera med på babysong i Lykling kyrkje.  

Bremnes kyrkje ca anna kvar måndag i oddetalsveker. 

Lykling kyrkje ca anna kvar måndag i partalstalsveker.

Salem Moster ca anna kvar måndag i partalstalsveker. 

Sjå kalender for dei ulike sokna for tidspunkt. 

 Tiltak

Dato

Tid

Fødselsår

Kyrkje

2019

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

1. september

11.00

2013

Moster

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

14. september

11.00

2013

Bremnes

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

15. september

16.00

2013

Bømlo

Tru:D 6  Utdeling av barnebibelen

8. september

11.00

2013

Kanalen

 

Tru:D 3  Krøllekveld

10. september

17.00

2016

Bremnes

Tru:D 3  Krøllekveld

11. september

17.00

2016

Lykling

Tru:D 3  Krøllekveld

11. september

17.00

2016

Bømlo

Tru:D 3  Krøllekveld

10. september

17.00

2016

Moster

 

Tru:D 10 Jubileum for dåp

1. oktober

16.30

2009

Bremnes

Tru:D 10 Jubileum for dåp

2. oktober

16.30

2009

Lykling

Tru:D 10 Jubileum for dåp

2. oktober

16.30

2009

Bømlo

Tru:D 10 Jubileum for dåp

1. oktober

16.30

2009

Moster

 

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

19. oktober

17.30

2015

Bremnes

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

20. oktober

11.00

2015

Bremnes

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

18. oktober

11.00

2015

Lykling

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

27. oktober

12.00

2015

Lykling

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

27. oktober

11.00

2015

Moster

Tru:D 4  Førsamling 4-årsbok

15. oktober

17.00

2015

Bømlo

Tru:D 4  Utdeling av 4-årsbok

20. oktober

11.00

2015

Bømlo

 

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

1. november

 

2011

Bømlo og Lykling

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

1. november

 

2011

Moster

 

Tru:D 11 LysVaken

  9. og 10. nov

18.00

2008

Moster

Tru:D 11 LysVaken

15. og 16. nov

18.00

20072008

Lykling

Tru:D 11 LysVaken

16. og 17. nov

17.00

2008

Bremnes

Tru:D 11 LysVaken

16. og 17. nov

17.00

2008

Bømlo

 

Tru:D 1 Myldrekveld

28. november

17.00

2018

Bremnes

Tru:D 1 Myldrekveld

19. november

17.00

2018

Lykling

Tru:D 1 Myldrekveld

19. november

17.00

2018

Moster

Tru:D 1 Myldrekveld

20. november

17.00

2018

Bømlo

2020

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

24. januar

 

2012

Bremnes

 

Tru:D 9  Tårnagenthelg

8. og 9. februar

 

2011

Bremnes

Tru:D 9  Tårnagenthelg

15. og 16. februar

 

2011

Lykling

Tru:D 9  Tårnagenthelg

15. og 16. februar

 

2011

Moster

Tru:D 9  Tårnagenthelg

7. og 8. mars

 

2011

Bømlo

 

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

29.mars

11.00

2013

Lykling

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

29.mars

13.30?

2013

Bremnes

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

29.mars

16.30

2013

Moster

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  5. april

16.30

2013

Bømlo

 

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2004

Bremnesog Lykling

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2004

Bømlo

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2004

Moster

 

Tru:D 2 Myldrekveld

 

17.00

2018

Bremnes

Tru:D 2 Myldrekveld

 

17.00

2018

Lykling

Tru:D 2 Myldrekveld

 

17.00

2018

Moster

Tru:D 2 Myldrekveld

 

17.00

2018

Bømlo

 

Tru:D12/13 12hours-festival

22.mai?

09.00

2008

Bremnes for alle

 

Tru:D 9+ Supersamling (Planl.dag)

 

 

2011

Bremnes

  Kommentarer


31. mars 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando