Takk for 10 år som soknerådsleiar i Bremnes sokn
 


Takk for 10 år som soknerådsleiar i Bremnes sokn
Takk for 10 år som soknerådsleiar i Bremnes sokn

Takk for innsatsen til Berit Hallaråker

Tusen takk for innsatsen til Berit Hallaråker for tida som soknerådsleiar gjennom 10 år, i Bremnes sokn og Bremnes kyrkje. Ho har lagt ned eit betydeleg arbeid for kyrkja vår over fleire soknerådsperiodar.

I arbeidet har ho fått gjennomført endringar i kyrkja som vert varige i vår tid, og inn i framtida. Det er lagt eit godt og solid grunnlag for det nye soknerådet som skal stå i arbeidet vidare.  Håpar du Berit framleis vil engasjere deg i arbeidet som ligg framføre oss.

 

Helsing det nye soknerådet.

  Kommentarer


31. mars 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando