Invitasjon til sorggruppe
 


Invitasjon til sorggruppe
Invitasjon til sorggruppe

Det vert oppstart av ny sorggruppe på nyåret 2020.

Å oppleva at ein av våre næraste døyr kan vera noko av det verste me som menneske opplever. Erfaring viser at det er viktig å snakka saman om det som er vondt og vanskeleg. 

Nokre har familie og venner dei kan dela sorga med, medan andre har få å snakka med. For nokre er det også vanskeleg å snakka om korleis ein har det med sine næraste. Mange har opplevd at det har vore til hjelp å delta i ei sorggruppe. Målsettinga med ei sorggruppe er at menneske som opplever sorg skal få møta andre i same situasjon, der ein kan dela erfaringar og vera til støtte for kvarandre. Ei sorggruppe gir høve til å vera i eit trygt fellesskap der alle som deltek har teieplikt. Sorggruppa er open for alle uansett livssyn. Det vil vera 4-8 deltakarar i ei gruppe.

Dei som har mista nokon dei stod nær er velkomen til å delta i sorggruppa.

Sorggruppa er eit samarbeid mellom kyrkjelydane på Tysnes, Stord, Fitjar og Bømlo. Me har ynskje om å vera til hjelp ved å invitera til ei sorggruppe.

Samlingane vert på Stord kyrkjekontor i Thiisafabrikken på Leirvik eller på rådhuset på Svortland kl. 18.00- 20.00. Det vert 8.-10. samlingar, ca. kvar 14. dag.

Tilbodet er gratis og det vert servert kveldsmat frå kl. 19.30-20.00.

Velkommen!

Påmelding innan 6. januar til Sissel F. Våge. E-post: sissel.j.vaage@bomlo.kommune.no eller tlf. 53 42 32 85

Ynskjer du individuell samtale med prest eller diakon er du òg velkommen til å ta kontakt med underteikna.

Sissel J. F. Våge

diakoniarbeider i kyrkjelydane på Bømlo

 

  Kommentarer


31. mars 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando