Ledig vikariat som kyrkjelydspedagog frå 1.8.2020 til 26.06.2021
 


Ledig vikariat som kyrkjelydspedagog frå 1.8.2020 til 26.06.2021
Ledig vikariat som kyrkjelydspedagog frå 1.8.2020 til 26.06.2021

100% vikariat som kyrkjelydspedagog ledig

Vikariat i opp til 100 % stilling frå 3. august 2020 til 25. juni 2021

KYRKJELYDSPEDAGOG

I dei fire kyrkjelydane i Bømlo er det ledig opp til 100% vikariatstilling som kyrkjelydspedagog frå 3.8.2020.

 Arbeidsoppgåver:

- Vidareutvikla dagens trusopplæringstiltak i samarbeid med sokneråd, stab og frivillige.

- Planlegga og gjennomføra trusopplæringstiltak, bla. konfirmantarbeid.

- Motivera til frivillig engasjement, inspirera og rettleia frivillige medarbeidarar.

 

Kvalifikasjonar:

- Høgare utdanning innan pedagogikk og kristendom. Søkjarar med anna relevant utdanning vert oppfordra å søkja.

- Erfaring frå arbeid med barn og unge i kristen samanheng vert vektlagt.

- Motivasjon for trusopplæring.

 

Me vektlegg:

- Gode formidlings- og kommunikasjonsevne

- Kreativ og kontaktskapande

- Gode leiareigenskapar

- Gode datakunnskapar

- Fleksibilitet når det gjeld arbeidstid

 

Vi tilbyr tariffløn og gode pensjons- og forsikringsordningar.

Medlemskap i Den norske Kyrkja er ein føresetnad.

Søkjar må disponera eigen bil.

 

For informasjon kontakt kyrkjeverje Trygve Leigland på tlf. 53 42 32 93.
Søknad med ei kortfatta CV og referansar kan sendast til
: trygve.leigland@bomlo.kommune.no

Søknadsfrist 1. mars

  Kommentarer


8. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort