Ei bøn i ei vanskeleg tid
 


Ei bøn i ei vanskeleg tid
Ei bøn i ei vanskeleg tid

I denne spesielle tida me er inne i no, vil kyrkja oppfordra til å stoppa litt opp, tenna eit lys og be denne bøna, anten åleine eller saman med dei du har rundt deg.

I denne spesielle tida me er inne i no, vil kyrkja oppfordra til å stoppa litt opp, tenna eit lys og be denne bøna, anten åleine eller saman med dei du har rundt deg:

Kjære Gud, vi bed om håp og styrke i denne spesielle og vonde tida.
Trøyst alle som er sjuke, og sjå særleg til dei som er i livsfare.
Vi bed om tålmod og uthald for alle dei som set i karantene.
Ver nær hos alle einsame.
Hjelp oss å bruke vår fantasi godt, så vi kan halde saman, sjølv om vi ikkje kan vere saman.
Vern vårt helsepersonell mot fare.
Gje leiarane i landet og i verda vilje og mot til å gjere det beste for alle menneske. Vis dei den rette vei.
Gud, vi bed i tillit til din kjærleik og di miskunn.

(Bøna er ei omsetjing av ei bøn skriven av prost i Sarpsborg, Kari Mangrud Alvsvåg)

Fortset gjerne med Vår far:

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld,
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Herren velsigne deg og vare deg!
Herren la sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

Ikkje ta på, men ta vare på kvarandre! ❤️

  Kommentarer


24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort