Kyrkjekontoret stengt for publikum
 


Kyrkjekontoret stengt for publikum
Kyrkjekontoret stengt for publikum

Kyrkjekontoret er for tida stengt for publikum. Ta kontakt på telefon eller e-post ved behov.

Kyrkjekontoret er i denne tida stengt for publikum.
Ved behov ta kontakt på telefon eller e-post.

Administrasjonen har opningstid kl.9.00-15.00:

Kyrkjeverje Trygve Leigland
Mobil: 400 85 045
Trygve.Leigland@bomlo.kommune.no

Konsulent Janne Gilje Røsland
Ta kontakt dersom du har spørsmål knytt til dåp, vigsel eller gravferd.
jgr@bomlo.kommune.no

Kyrkja vil heile tida vera tilgjengeleg gjennom telefon og internett. Du skal alltid kunne få kontakt med oss, dersom du treng å dela tankane dine med nokon.

I kyrkjene på Bømlo er me fleire personar du kan kontakte:

Sokneprest Fridleif Lydersen
Mobil: 471 76 743

Sokneprest Aksel Lygre
Mobil: 918 07 024

Sokneprest Asbjørn Gundersen
Mobil: 918 66 395


Diakoniarbeidar Sissel Johanne Fylkesnes Våge
Mobil: 993 25 028

Kyrkjelydspedagog Laila Hansen Røksund                                                        Mobil: 952 45 182

Kyrkjelydspedagog Liv Merete Fylkesnes Pedersen                                          Mobil: 995 43 451

Dersom du ikkje får svar med ein gong, ringer me deg tilbake så snart som råd!

Kyrkjerådet skriv: «Kyrkja sitt tilbod er svært endra. Likevel kan du tenne lys og be bøner digitalt, og du kan prate med nettprestar.»
På nettsida
"Fellesskap i lystenning, bøn og samtale" kan du gjere dette.
Kvar dag kl.12.00 vert det lagt ut 
video med andakt, bøn og musikk frå Mariakirken i Bergen.
Du finn også andaktar på  
«Søndagstanker» som er fine å lese.

Kirkens SOS på tlf 24 40 00 40 kan du òg ringe til om du treng nokon å snakke med.

Kyrkja - for deg !

 

 

 

  Kommentarer


11. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort