Informasjon om Konfirmant 2021
 


Informasjon om Konfirmant 2021
Informasjon om Konfirmant 2021

Her er litt informasjon om konfirmantåret 2020/2021

Hei!

Det er spesielle tider, og informasjonsmøta i Bremnes og Bømlo kyrkje om konfirmasjon i kyrkja vart avlyst.

Her er eit brev med litt informasjon om aktivitetar ein er med på som konfirmant i kyrkjene på Bømlo. Når det gjeld miljøtiltak, sjå særleg kva som gjeld for di kyrkje. Alle som er fødde i 2006, er medlem i kyrkja og høyrer til Bremnes, Lykling og Bømlo sokn får også brevet pr. post.

Påmelding til Konfirmant Bømlo 2021 her innan 10. mai 2020: http://www.bomlo.kyrkja.no/TruD/TruD-14-Konfirmant-innskriving

Me har ei facebookside for Konfirmant Bømlo 2021: Konfirmant Bømlo 2021.
Følg gjerne denne sida. Her vil me leggja ut informasjon i løpet av konfirmanttida.

Nederst på sida vel du til kva for ei kyrkje du vil melde på til konfirmasjon.

Velkommen som konfirmant i kyrkjene på Bømlo!

  Kommentarer


28. mars 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando