Konfirmasjonar 2020
 


Konfirmasjonar 2020
Konfirmasjonar 2020

Kyrkja vil halda konfirmantar og føresette løpande orientert om kva som vil skje med konfirmasjonane som er planlagde no i vår. 

Me som arbeider i kyrkjene på Bømlo har seint i ettermiddag fått denne beskjeden frå kyrkja sentralt:

«På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes til etter sommerferien. Dette er den klare oppfordringen fra kirken på nasjonalt nivå. Kirken nasjonalt og lokalt får mange spørsmål om gjennomføring av konfirmasjon. Nå ber konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen menighetene om å utsette konfirmasjoner til høsten.»

Korleis me løyser dette på Bømlo er ikkje avgjort på det noverande tidspunkt, men me vil halda konfirmantar og føresette løpande orientert.

I konfirmanttida har me snakka om bøn og ulike måtar å be. I denne tida kan det vera vanskeleg å vita kva ein skal be om og korleis. Be gjerne denne bøna i kveld, gjerne åleine eller saman med andre:

Kjære Jesus. Dette er leit og vanskelig.
Og ensomt.
Det er så stille. Gatene som var fulle av liv er tomme.
Vi gjemmer oss. For et virus. Som vi ikke vet hvordan ser ut.
Vi er engstelige for å bli syke - mer enn det - å smitte andre.
Jesus, du kommer oss i møte. Du leter etter oss - som sauen som hadde gått seg bort.
La oss bli funnet av deg i dag.
Hjelp oss til å åpne våre hender og vårt hjerte og ta imot.
Din fred. Ditt nærvær.
I Jesu navn ber vi.
Amen

Her er rådet frå kyrkja sentralt.

  Kommentarer


24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort