Gravferder i tida som kjem
 


Gravferder i tida som kjem
Gravferder i tida som kjem

Deltaking i gravferder må i tida framover avgrensast til å omfatta berre den aller næraste familien. 

Kyrkjene på Bømlo forheld seg til Bømlo kommune sine retningsliner når det gjeld smittevern mot koronaviruset.

Det er tradisjon at mange møter i gravferd for å vise respekt for den avdøde og familien. Ofte er mange av deltakarane i gravferd i risikogruppa for å utvikle eit alvorleg sjukdomsbilete dersom dei blir smitta.

Deltaking ved frammøte bør avgrensast til berre å omfatta den aller næraste familien. Smittevernlegen i Bømlo presiserer i dag tidleg: "aller næraste familie" er å forstå som  ektefelle/sambuar, born, søsken, foreldre, besteforeldre og/eller barnebarn. Max 20 personar. Blant desse i den "aller næraste familie" bør ein tenkja at dei som er i risikogruppa (eldre personar og personar med helseproblem) ikkje bør vera til stades.

Vi bed om at pårørande i denne spesielle situasjonen i samråd med gravferdsbyrået set opp ei deltakarliste med max 20 personar.  

Vi oppmodar om at ein vurderer å syne si respekt og medkjensle på anna vis enn å møte opp i kyrkja.

  Kommentarer


11. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort