Årsmelding Moster sokneråd
 


Årsmelding Moster sokneråd
Årsmelding Moster sokneråd

Her kan du lesa årsmelding og årsrekneskap frå Moster sokneråd

Her kan årsmelding og årsreknekap for Moster sokneråd lesast:

Årsmelding 2019 Moster SR

Årsrekneskap 2019 Moster SR

  Kommentarer


5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando