Open kyrkje
 


Open kyrkje
Open kyrkje

Det blir frå 30. april open kyrkje kvar torsdag kl. 17- 19 i alle kyrkjene våre. 

Velkommen innom kyrkja!

Dørene er opne for deg som vil komma innom kyrkja torsdag ettermiddag. Du kan tenna lys, be ei bøn, setja deg ned eller berre vera tilstades.

Me slepp inn fem personar om gongen.

Dørene er opne frå 17.00 til 19.00 i alle kyrkjene.

NB! I Bremnes kyrkje startar dette tilbodet opp torsdag 7. mai. 

Velkommen!
Helsing sokneråda i alle kyrkjene. 

  Kommentarer


8. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando