Gradvis opning av kyrkjene
 


Gradvis opning av kyrkjene
Gradvis opning av kyrkjene

I tida framover førebur me ei gradvis opning av kyrkjene på Bømlo.

Kyrkja har sidan Noreg vart stengt ned 12. mars hatt tilbod om gudstenester på nett.

No opnar regjeringa for at samfunnet gradvis skal opnast igjen. Kyrkjene på Bømlo ventar med den vanlege høgmessa fordi det framleis er strenge restriksjonar på antal menneske om gongen. Det er ikkje aktuelt å måtta lukka døra for dei som kjem etter at maksimalt antal menneske er nådd. Stab, prestar og fellesråd har difor bestemt at ein ventar med å ha opne gudstenester til ein har kome fram til gode måtar dette kan løysast på.

Søndag 10.mai, 17.mai og Kristi himmelfartsdag (21.mai) blir det fortsatt kun gudsteneste på nett. Tida framover skal brukast til å førebu ei gradvis gjenopning av kyrkjene våre. Det er viktig å leggja til rette for gode smittevernrutinar slik at tilsette og besøkjande skal kjenna seg trygge når kyrkjene opnar.

Alle kyrkjene på Bømlo vil fortsatt vera opne for "private handlingar" som f.eks. dåpsgudsteneste, vigsel og gravferd.

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret dersom du har spørsmål.

  Kommentarer


4. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort