Kyrkja er her for deg
 


Kyrkja er her for deg
Kyrkja er her for deg

Kyrkja er her for deg.

I denne tida med koronapandemien har me ikkje kunna kome saman slik me pleier. Me har ikkje kunna vore ilag, vore nær kvarandre, eller ete i lag. Det har ført til at mange har vore isolert, nokre som var isolert frå før er blitt meir isolert og nokre meir redde. Sjølv om det framleis er restriksjonar me må forhalda oss til, kan me no komma i lag både i private og organiserte samanhengar.

Me i kyrkja ynskjer deg velkommen til gudstenester og andre arrangement i kyrkjene på Bømlo. Aktivitetane i kyrkja vil alltid fylgje gjeldande reglar for smittevern.

Kyrkja vil heile tida også vera tilgjengeleg gjennom telefon og internett. Du skal alltid kunne få kontakt med oss, også om du treng å dela tankane dine med nokon.

I kyrkjene på Bømlo er me fleire personar du kan kontakte:

Sokneprest Fridleif Lydersen
Mobil: 471 76 743

Sokneprest Aksel Lygre
Mobil: 918 07 024

Sokneprest Asbjørn Gundersen
Mobil: 918 66 395

Diakoniarbeidar Sissel Johanne Fylkesnes Våge
Mobil: 993 25 028

Dersom du ikkje får svar med ein gong, ringer me deg tilbake så snart som råd!

Helsing

Sokneprestane Asbjørn Gundersen, Aksel Lygre og Fridleif Lydersen og diakoniarbeidar i kyrkjelydane på Bømlo, Sissel F. Våge.

  Kommentarer


4. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort