Gravferd

I dag kan eit gravferdsbyrå ta seg av mykje av det praktiske rundt ei gravferd. Som pårørande ta dykk tid til å kjenna på og snakka om ein ønskjer å gjera delar av førebuingane sjølv. Kyrkjelege tilsette, både prest og diakon, kan vera gode samtalepartnarar.

Bømlo Gravferdbyrå
5430 Bremnes
Tel.: 53 42 15 40
Epost: bomlo.gravferd@c2i.net
 

 

Du finn også mykje informasjon på: http://bomlogravferd.no/ 

 

 

Kyrkjeverje

Trygve Leigland

Kyrkjeverge
 53423293
 40085045
 Send e-post
Sekretær

Kristina Halleraker Pettersen

Sekretær
 53423292
 Send e-post
17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando