Denne sida er under bearbeiding.

Vedtekter, prisar på feste og sletting av grav

Foraltning av gravplassar, og festars mogelegheiter og plikter er lovfesta i gravferdslova, forskrifter til gravferdslova og lokale vedtekter. Lenke til dei ulike bestemelsane finn du under. Alle graver skal ha ein festar. Festaren er ansvarleg for at grava vert halden i hevd. I Bømlo kommunen er det 30 år fri festetid for alle som er gått bort, og som var busett i Bømlo kommune. På lenka under finn du prisar for feste ut over fredingstida og for gravlegging for utanbyds.

- Gravferdsloven

- Forskrifter til gravferdsloven

- Lokale vedtekter

Gravstellavtalar og oppretting

Dersom du har vanskelegheiter for å sjå til grava du er festar for, eller gravminnet har blitt skeivt tilbyr Bømlo kyrkjelege fellesråd å hjelpe deg med dette. Bømlo kyrkjelege fellesråd tilbyr to ulike alternativ for stellavtalar, dette er standard og utvida stellavtale. Standard stellavtale innhar planting, vår, sommar og haust, samt vatning og luking etter behov. Utvida stellavtale innhar det same som standardavtale men har vinterdekke med bar og krans til jul i tillegg. 
Mange graveminner vert over tid råka av endringar i jorda. Telehiv og nedbør kan fort førte til at gravminne vert ståande skeive og verste fall fell overenda. Ved slike tilfeller er det festar sitt ansvar at grav vert retta opp. Festar kan, etter avtalt tid med kyrkjeverje, setje opp eller rette opp gravminnet sjølv. Likevel er det svært vanleg at dette er ei teneste ein ynskjer å kjøpe av andre. Bømlo kyrkjelege fellesråd tilbyr denne tenesta. Kyrkjegardsarbeidarne i Bømlo som gjennomfører denne tenesta er svært kvalifiserte personar med mange års erfarming. Så tenesta vår knytt til dette er av høg kvalitet. Under finn du lenke til prisar på stellavtalar og andre tenester som Bømlo kyrkjelege fellesråd tilbyr.
- Prisar for stellavtalar, og andre teneste

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 80
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
Finn grav på DIS

17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando