Bømlo kyrkjelege fellesråd > Menysider > Kontakt oss > Tilsett knytt til Bremnes Kyrkje
 


Tilsette knytt til Bremnes sokn

Asbjørn Helge Gundersen

- Prest
 53423284
 91866395
 Send e-post

Øystein Lund Olafsen

- Kantor
 90057294
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

Kyrkjelydspedagog
 53423286
 99543451
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

Kyrkjelydspedagog
 53423289
 95245182
 Send e-post
Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opnings- og telefontid: 09:00 - 15:00
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando