Bømlo Gamle Kyrkje
 


Bømlo Gamle KyrkjeByggeår:  1621 
Stad:  Vorland, Søra Bømlo 
Sitjeplassar:  150

Verd å sjå: Altertavle måla av Johan Holme 1885, preikestol frå 1885.Den aller første kyrkja på søre Bømlo har truleg stått i Eidesmarkjo. Segna fortel at tømmeret som skulle brukast til å vøla denne kyrkja, vart flytta til Vorland av overnaturlege krefter ei natt. Difor vart det bestemt at kyrkja skulle byggjast der.

Sidan mellomaldaren har Bømlo kyrkje stått på Vorland, og denne kyrkja er nemnd første gong i 1360. Kyrkja vart riven i 1620, og ei ny bygd i 1621. Kyrkja er seinare vølt og påbygd fleire gonger, seinast i 1951.

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando