Bømlo kyrkjelege fellesråd > Menysider > Råd, Utval og Offentlege Dokument
 


Råd, Utval og Offentlege Dokument

                         
                                       

Vel råd under for å få tilgong til informasjon om rådet, medlemsliste og offentlege dokument knytt til kvar enkelt råd.

Bømlo Kyrkjelege Fellesråd

Bremnes Sokneråd

Lykling Sokneråd

Bømlo Sokneråd

Moster Sokneråd

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du ynskjer møtebøker frå råda som er datert tidlegare enn 2013.
Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opnings- og telefontid: 09:00 - 15:00
4. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort