Bømlo Sokneråd

Hovedansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.«Soknerådet trekk avgjersler og opptrer på vegne av soknet når det ikkje er fastsett i eller i medhold av lov at myndigheta er lagt til kyrkjeleg fellesråd eller eit anna organ» (Kyrkjelova § 5 annet ledd). 

Det er soknet som er den grunnleggande eining og rettssubjekt, men det er to organ som opptrer på vegne av denne grunnleggande enininga: Soknerådet og kyrkeleg fellesråd. Soknerådets ansvar kan utleiast av kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kyrkjemøtet. (Kjelde: kyrkja.no)

 


Soknerådet i Bømlo består av:

 

 

 Leiar/ FRmedlem  Solfrid Kjellaug Lønning
 Nestleiar/ 1. vara FR  Margrethe Eide
 Kasserar  Olga Kårbø
 Sekr  Lauritz Eidesvik
 FR  Trygve S. Totland
 2. vara FR  Odd Ingvar Nilssen
 Sokneprest  Roald Drønen
 1.vara soknerådet  Bertha Marie Eidesvik
 2.vara soknerådet  Elin Vold
 3.vara soknerådet  Dagnor Engenes
 4.vara soknerådet  Laila Bauge

 

Møtedatoar våren 2019

- 16. januar

- 13. februar

- 13. mars

- 10. april

- 15. mai

- 5. juni

25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando