Moster Sokneråd

Hovedansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.«Soknerådet trekk avgjersler og opptrer på vegne av soknet når det ikkje er fastsett i eller i medhold av lov at myndigheta er lagt til kyrkjeleg fellesråd eller eit anna organ» (Kyrkjelova § 5 annet ledd). 

Det er soknet som er den grunnleggande eining og rettssubjekt, men det er to organ som opptrer på vegne av denne grunnleggande enininga: Soknerådet og kyrkeleg fellesråd. Soknerådets ansvar kan utleiast av kyrkjelova § 5 og § 9, av gudstenestebøkene og av vedtak i Kyrkjemøtet. (Kjelde: kyrkja.no)

 


Soknerådet i Moster består av:

 Leiar sokneråd/FR. 1. vara  Rune Sivertsen
 Nestleiar  Gunnvald Bjotveit
 Kasserar  Inger Marie Gjerde
 Sekretær / FR 2. vara  Per Harald Gjerde
 FR. medlem  Mona Ingvaldsen Hodne
 FR. medlem  Elin Taranger
 Sokneprest  Aksel Lygre
 1. vara Sokneråd  Sigurd Totland
 2. vara Sokneråd  Maghild Nøstbakken
 3. vara Sokneråd  Berit Landmark
 4. vara Sokneråd  Bente Røyrvik
 5. vara Sokneråd  Roy Steve Fimland 

 

Møtedatoar for 2019:
- 15. januar

- 19. februar

- 12. mars

- 21. mars - Årsmøte

- 8. april

- 21. mai

- 18. juni

 

25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando