Bømlo kyrkjelege fellesråd > Musikk/Kor
 


Kor på Bømlo

Dersom du er glad i å syngja er det fleire kor å velgja mellom i kyrkjeleg regi på Bømlo. Under kan du lesa litt meir om Bremnes Kantori, Bømlo Gospel, Bømlo kyrkjekor og Moster kyrkjekor.
Du kan også trykke på ei av lenkene for å komme inn på eigne sider for nokre av kora.

Nyhendearkiv for Musikk og KorBremnes kantori vart stifta ein vinterdag i 1989. I 2014 markerer koret 25-årsjubileet med konsertar og andre arrangement. Sidan starten har kantor Jostein Molde hatt det faglege ansvaret og dirigert koret. Medlemstalet har vore relativt høgt heile tida; koret tel no ca 45 songarar frå 29 til 66 år. 

 

Gudstenestelivet i Bremnes sokn har alltid stått øvst på prioriteringslista til koret, og gjennom åra har dette ført til auka vitalitet og djupare forståing for songen sin plass i kyrkjelyden si hovudsamling. I tillegg har koret alltid hatt andre utfordrande oppgåver å arbeide fram imot, som til dømes salmekveldar og konsertar. Mange større kyrkjemusikalske verk er framførte i samarbeid med solistar og musikarar. Dette har gjeve koristar og tilhøyrarar mange gode opplevingar, og utvida den musikalske horisonten. Ikkje reint sjeldan tek koret del i ulike andre arrangement i nærmiljøet. Repertoaret spenner vidt, men har sin basis i den klassiske kyrkjemusikken.

 

Nye songarar er svært velkomne, sjølv om medlemsmassen er stabil. Utfordringa går først og fremst til yngre vaksne. Korerfaring er ein fordel, men ikkje noko vilkår. Beste tida å kome inn er ved oppstart etter sommarferien eller ved nyttår, men det er råd å melde seg til dirigenten når som helst. 

 

Kvar torsdagskveld kl. 20.00 til 22.00 øver koret i Bremnes kyrkje. Av og til blir det lagt inn litt ekstra øvingstid på førehand. Framføringar med samla kor finn stad tre - fire gonger i halvåret, i tillegg medverkar grupper i mange gudstenester. Det er altså stort sett i helgene koret har sine oppgåver.

Her er lenke til koret si facebookside

 Bømlo Gospel vart starta opp hausten 2014 og har 70 gospelglade bømlingar på medlemslista. Koret har øving kvar veke i Bremnes kyrkje. Koret har allereie vore med på gospelkonsert med Gaither-legendene Russ Taff og Lynda Randle. I samarbeid med Bremnes Kantori framførte dei Martin Alfsen (Reflex) si LIV-messe. Dei har eigen romjulskonsert, påskekonsert og gospelnights. Korets dirigent dei første fem åra var initiativtakar Laila Hansen Røksund. Etter eit samarbeidsprosjekt med Øystein Lund Olafsen i 2018 vart han frå 2019 ny musikalsk leiar i koret.

Føremålet til koret er å skape musikalsk glede for både medlemer og tilhøyrarar, og koret ynskjer å formidla den kristne bodskapen gjennom song og musikk.

Ønskjer du å syngja i koret har me inntak i august og januar. Kontakt musikalsk leiar, Øystein Lund Olafsen på e-post: olo@bomlo.kommune.no eller mobil: 90057294

Koret har øving kvar mandag kl. 17.30 til 19.40 i Bremnes kyrkje

Her er lenke til koret si facebookside Bømlo kyrkjekor vart starta opp hausten 1998. Frå hausten 2011 har koret vore leia av kantor Øystein Skullerud. Ved årsskiftet 2014/15 hadde koret 12 medlemar, og me tek gjerne imot fleire. Viss du er interessert i å bli med, så ta kontakt med dirigenten: Øystein Skullerud, 97 78 07 93. Me held til i Bømlo kyrkje på Langevåg, der me øver i «litlesalen» tysdagar frå kl 18:30 – 20:30. Repertoaret er breitt: klassisk musikk, folkemusikk, bedehusmusikk, spirituals/gospel m.m. Koret sin viktigaste oppgåve er å styrkje songen i kyrkjelyden. Det gjer me ved å ta del i gudstenestene, særleg på dei store høgtidsdagane, og ved å arrangere songkveldar og konsertar, gjerne saman med Moster kyrkjekor. Me syng også på Bømlo omsorgstun ein gong i semesteret.


Moster kyrkjekor vart starta opp hausten 1999, til Moster kyrkjes 125-årsjubileum, av dåverande kantor Eli Johanne Rønnekleiv. Frå hausten 2011 har koret vore leia av kantor Øystein Skullerud. Ved årsskiftet 2014/15 hadde koret 17 medlemar, og me tek gjerne imot fleire. Viss du er interessert i å bli med, så ta kontakt med dirigenten: Øystein Skullerud, 97 78 07 93. Me held til i Moster kyrkje, der me øver om lag annankvar onsdag kveld. Frå og med hausten 2015 vert øvingstidspunktet kl 18:30 – 21. Repertoaret er breitt: klassisk musikk, folkemusikk, bedehusmusikk, spirituals/gospel m.m. Koret sin viktigaste oppgåve er å styrkje songen i kyrkjelyden. Det gjer me ved å ta del i gudstenestene som forsongarar, anten i grupper eller som fullt kor, og ved å arrangere songkveldar og konsertar, gjerne saman med Bømlo kyrkjekor. Me syng også på Moster alderspensjonat ein gong i semesteret.
 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opnings- og telefontid: 09:00 - 15:00
24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort