Bømlo kyrkjelege fellesråd > Tru:D
 


                                                         
Tru:D (Tru det!) er kyrkjene på Bømlo si eiga trusopplæring. På denne sida finn du oversikt over planlagde trusopplæringstiltak for vårensemesteret 2019, arkiv med tidlegare nyhende, og nederst på sida finn du informasjon om dei ulike tiltaka og gjennomførte trusopplæringstiltak som 4-årsbok, Tårnagenthelg, LysVaken, Aktivitetsdag og mykje mykje mer.

 

Her finn du informasjon om kvart enkelt Tru:D tiltak

 

Dåp og dåpssamtale
Babysong
  Myldrekveld
 Oppstart 2017 Myldrekveld med song i fokus
Krøllekveld
  4 årsbok med førsamling
 Oppstart 2018 Familiesamling med fadrar
  Skulestartmarkering
Påskedrama 
Aktivitetsdag
Tårnagentar
  Supersamling
   Dåpsjubileum
LysVaken
   12HoursFestival
 Oppstart 2018  Moster
  Konfirmantinnskriving
  Konfirmasjon
 
Oppstart 2018
Open Kyrkje
Pit Stop
   London-tur
   18.30 Ca Vaksen

 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
Spørsmål rettes til:

Marta Havn

 53423295
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
21. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando