Tru:D (Tru det!) er kyrkjene på Bømlo si eiga trusopplæring. På denne sida finn du oversikt over planlagde trusopplæringstiltak for siste halvdel av hausten 2017 og vårensemesteret for 2018, du finn arkiv med tidligare nyhender, og nederst på sida finn du informasjon om dei ulike tiltaka og gjennomførte trusopplæringstiltak som 4-årsbok, Tårnagenthelg, LysVaken, Aktivitetsdag og mykje mykje mer.

Trusopplæringstiltak 2018

 

Tiltak

 

 

Dato

 

 

Tid

 

 

Fødselsår

 

 

Kyrkje

 

 

 

2018

 

Tru:D 8  Aktivitetsdag (Planl. dag)

29. januar

 

2010

Bremnes

 

Tru:D 9  Tårnagenthelg

  3. og 4.mars

 

2009

Lykling

Tru:D 9  Tårnagenthelg

  3. og 4.mars

 

2009

Moster

Tru:D 9  Tårnagenthelg

10. og 11.mars

 

2009

Bremnes

Tru:D 9  Tårnagenthelg

10. og 11.mars

 

2009

Bømlo

 

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

22. mars

16.30

2011

Moster

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

19. mars

16.30

2011

Bremnes

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

19. mars

16.30

2011

Bømlo

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

22. mars

16.30

2011

Lykling

 

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Bremnes

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Bømlo

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Lykling

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

16.30

2002

Moster

 

Tru:D12 På sporet av Jesus

23. mai

18.00

2006

Bømlo

Tru:D12 På sporet av Jesus

25. mai

19.00

2006

Lykling

Tru:D12 På sporet av Jesus

26. mai

12.00

2006

Bremnes

Tru:D12 På sporet av Jesus

26. mai

12.00

2006

Moster

 

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Bremnes

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Bømlo

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Lykling

Tru:D 2 Myldrekveld

29. mai

17.00

2016

Moster

 

Tru:D 9+ Supersamling (Planl.dag)

25. og 26. juni

 

2009

Bremnes

 

Her finn du informasjon om kvart enkelt Tru:D tiltak

 

Dåp og dåpssamtale
Babysong
  Myldrekveld
 Oppstart 2017 Myldrekveld med song i fokus
Krøllekveld
  4 årsbok med førsamling
 Oppstart 2018 Familiesamling med fadrar
  Skulestartmarkering
Påskedrama 
Aktivitetsdag
Tårnagentar
  Supersamling
   Dåpsjubileum
LysVaken
   På sporet av Jesus  
 Oppstart 2018  Moster
  Konfirmantinnskriving
  Konfirmasjon
 
Oppstart 2018
Open Kyrkje
Pit Stop
   London-tur
   18.30 Ca Vaksen

 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 80
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
Spørsmål rettes til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

 53423285
 Send e-post
24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando