Tru:D (Tru det!) er kyrkjene på Bømlo si eiga trusopplæring. På denne sida finn du oversikt over planlagde trusopplæringstiltak for hausten 2018 og vårensemesteret for 2019, du finn arkiv med tidligare nyhender, og nederst på sida finn du informasjon om dei ulike tiltaka og gjennomførte trusopplæringstiltak som 4-årsbok, Tårnagenthelg, LysVaken, Aktivitetsdag og mykje mykje mer.

Trusopplæringstiltak 2018/2019

Tiltak

Dato

Tid

Fødselsår

Kyrkje

2018

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

19. august

11.00

2012

Bremnes

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

19. august

11.00

2012

Bømlo

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

26. august

11.00

2012

Moster

Tru:D 6 Utdeling av barnebibelen

23. september

11.00

2012

Lykling

 

Tru:D 3 Krøllekveld

11. september

17.00

2015

Bremnes

Tru:D 3 Krøllekveld

12. september

17.00

2015

Bømlo og Lykling

Tru:D 3 Krøllekveld

18.  september

17.00

2015

Moster

 

Tru:D 10 Jubileum for dåp

1. oktober

16.30

2008

Moster

Tru:D 10 Jubileum for dåp

2. oktober

16.30

2008

Bremnes

Tru:D 10 Jubileum for dåp

3. oktober

16.30

2008

Bømlo

Tru:D 10 Jubileum for dåp

3. oktober

16.30

2008

Lykling

 

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

19. oktober

17.30

2014

Lykling

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

21. oktober

11.00

2014

Lykling

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

21.  oktober

11.00

2014

Moster

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

27. oktober

11.00

2014

Bremnes

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

28. oktober

11.00

2014

Bremnes

Tru:D 4 Førsamling 4-årsbok

27. oktober

12.00

2014

Bømlo

Tru:D 4 Utdeling av 4-årsbok

28. oktober

11.00

2014

Bømlo

 

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

2. november

 

2010

Bømlo og Lykling

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

2. november

 

2010

Moster

 

Tru:D 11 LysVaken

10. og 11. nov

17.00

2007

Bremnes

Tru:D 11 LysVaken

10. og 11. nov

18.00

2007

Bømlo

Tru:D 11 LysVaken

17. og 18. nov

17.00

2007

Moster

 

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Bremnes

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Moster

Tru:D 1 Myldrekveld

13. november

17.00

2017

Lykling

Tru:D 1 Myldrekveld

14. november

17.00

2017

Bømlo

2019

Tru:D 8 Aktivitetsdag (Planl. dag)

25. januar

 

2011

Bremnes

 

Tru:D 9 Tårnagenthelg

16. og 17. februar

 

2010

Lykling

Tru:D 9 Tårnagenthelg

16. og 17. februar

 

2010

Moster

Tru:D 9 Tårnagenthelg

9. og 10. mars

 

2010

Bremnes

Tru:D 9 Tårnagenthelg

9. og 10. mars

 

2010

Bømlo

 

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

13.30

2012

Lykling

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

16.30

2012

Bremnes

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

  6. april

16.30

2012

Bømlo

Tru:D 7 Påskedramagudsteneste

   4. april 

18.00

2012

Moster

 

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Bremnes og Lykling

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Bømlo

Tru:D 16 Fjorårskonfirmantar

Mars/April

14.30

2003

Moster

 

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Bremnes

Tru:D 2 Myldrekveld

22. mai

17.00

2017

Bømlo

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Lykling

Tru:D 2 Myldrekveld

21. mai

17.00

2017

Moster

 

Tru:D 12 På sporet av Jesus

25. mai

11.00

2007

Bremnes for alle

 

Tru:D 9+ Supersamling (Planl.dag)

24. og 25. juni

 

2010

Bremnes

 

Her finn du informasjon om kvart enkelt Tru:D tiltak

 

Dåp og dåpssamtale
Babysong
  Myldrekveld
 Oppstart 2017 Myldrekveld med song i fokus
Krøllekveld
  4 årsbok med førsamling
 Oppstart 2018 Familiesamling med fadrar
  Skulestartmarkering
Påskedrama 
Aktivitetsdag
Tårnagentar
  Supersamling
   Dåpsjubileum
LysVaken
   På sporet av Jesus  
 Oppstart 2018  Moster
  Konfirmantinnskriving
  Konfirmasjon
 
Oppstart 2018
Open Kyrkje
Pit Stop
   London-tur
   18.30 Ca Vaksen

 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
Spørsmål rettes til:

Marta Havn

 53423295
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
18. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando