Tru:D 4 - 4 årsbok med førsamling
Tenk at du fyller fire år dette året! Det er kanskje også fire år sidan du vart døypt. Det vil vi feire saman med deg i kyrkja.

Nokre stader er det førsamling på fredag eller laurdag. Dette er ei samling for 4-åringane i kyrkja eller på bedehuset. Her får du møta søndagsskulelærarar, det vert ei songstund og eit lite søndagsskuleopplegg. Ta med deg ein (eller fleire) vaksne. Det vert enkel bevertning. 
Søndagen kl.11.00 er det familiegudsteneste, og du skal få ei fin bok som heiter Mi kyrkjebok 4. Inviter med deg foreldre, sysken, besteforeldre og fadrar til kyrkja denne dagen. Me ynskjer at dette skal vera ein festdag for heile familien.

Mi kyrkjebok 4 
Boka Mi kyrkjebok 4 er ei lett og glad bok som både barn og vaksne vil lika. I boka er det bibelforteljingar, varierte kunstbilete, songar, salmar og enkle liturgiske ord og uttrykk. 

Til foreldre/ føresette: 
Det er fint om de kjem tidleg til kyrkja denne dagen – gjerne 10.30, slik at borna kan bli registrerte når dei kjem. Me vil lesa opp namna til alle som er tilstade i gudstenesta når dei skal få utdelt boka. 

Viss de høyrer om nokon 4 åringar som ikkje får invitasjon, er dei sjølvsagt hjarteleg velkomne til kyrkja for å få kyrkjebok dei òg!

Førsamling og utdeling av 4 årsboka går føre seg på hausthalvåret

Datoar for 2015 er:
Bremnes og Bømlo - 18. oktober kl. 11.00
Moster og Lykling - 25. oktober kl. 11.00

 
Spørsmål rettes til:
17. august 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando