Tru:D 6 - Skulestartmarkering
 


Tru:D 6 - Skulestartmarkering
Skulestartmarkering er ei familiegudsteneste som alle 6-åringar vert invitert til med familie. Alle 6 åringar som kjem får boka "Bibelen for dei små - Tidlause bibelforteljingar". I tillegg vert namnet på alle 6 åringane som kjem lest opp for kyrkjelyden. Boka "Bibelen for dei små - tidlause bibelforteljingar" har mange flotte bilete og forteljingar frå både det gamle og det nye testamentet. 

Invitasjonen vert berre sendt til dei som er døypte og tilhøyrande (ein av foreldra er medlem) i kyrkja. Dersom ein veit om andre førsteklassingar som ikkje har fått invitasjon, er dei sjølvsagt hjarteleg velkomne til kyrkja for å få Bibelen dei òg!Tru:D 6 - Skulestartmarkering vert gjennomført i august/september. 

Har du ein 6 åring i hus som ikkje hadde mogelegheit å komma på ei av gudstenestene med utdeling i haust, kan du komme oppom kyrkjekontoret på Rådhuset og få boka der.
Spørsmål rettes til:
21. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando