Tru:D - Babysong
Babysong er eit av tilboda i trusopplæringa frå kyrkjene på Bømlo som etter kvart er begynt å bli godt innarbeid. Det er babysong i Bremnes Kyrkje, Bømlo Kyrkje og bedehuset Salem på Moster. Det er babysong ca annankvar veke. 

På babysong samlast det mødre og fedre med barnet sitt som er mellom 0 og 1 år. Kyrkja eller bedehuset opnar ein halv time før songstuda begynnar. Songstunda varer ca 30 min, og den inneheld blant anna namnesong, kristne songar, rim og regler og dans. Me varierer mellom å sitja og liggja på golvet og å stå og dansa i ring. Songstunda er eit godt høve for foreldre til å få kontakt med babyen. Me brukar tida før og etter til prat.

Til høgre på sida finn du program for babysong våren 2015 dei ulike stadane, program for hausten 2015 kjem så snart det er klart.
Under kan du også sjå ein film frå babysong i Vardeneset menighet. Dette gir eit lite inntykk av korleis babysong i kyrkjene på Bømlo også er. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål!


Spørsmål rettas til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando