Påmelding til Tru:D8 Aktivitetsdag for Bømlo, Lykling og Moster sokn nederst på sida.

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Fredag 2. november er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i tredje klasse og høyrer til Bømlo, Lykling og Moster sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


   
 
Påmelding til Aktivitetsdag
Felta som er utheva må fyllast ut. Dersom barnet ditt har allergiar eller det er anna me bør vita om er det fint om du skriv dette i kommentarar. Påmeldinga er ikkje registrert før du har trykt "Send" på siste sida, og du har fått ein epost med stadfesting av påmeldinga.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Dersom ditt barn har allergiar, brukar medisin eller det er anna me bør vita om er det fint om du skriv det her.
Vel kva kyrkje du ønskjer å melde på til Aktivitetsdag
Merk av her dersom det er greitt at det vert teke bilete av barnet ditt

Spørsmål rettes til:
17. oktober 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando