Påmelding til Tru:D8 Aktivitetsdag i Moster kyrkje og Lykling kyrkje finn du nederst på sida. 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Fredag 27. oktober er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i tredje klasse og høyrer til Moster sokn, Lykling sokn og Bømlo sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. For Lykling og Bømlo vert denne dagen felles i Lykling kyrkje. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0800 til 1500, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1400. Når de melder barnet dykkar på, er det fin om det kryssar av for kva klokkeslett de vil levere og hente barnet dykkar. Då kan me planleggje bemanninga denne dagen best mogleg. HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Påmelding innan 22. oktober. NB! Dette er absolutt siste frist for påmelding.
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


   
 
Påmelding til Aktivitetsdag
Fyll ut felta med informasjon om ditt barn. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Dersom ditt barn har allergiar, brukar medisin eller det er anna me bør vete om er det fint om du skriv det her.
Vel kyrkje her
Levering og henting
Merk av her dersom det er greitt at det vert teke bilete av barnet ditt

 

Spørsmål rettes til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
16. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando