Påmelding til Tru:D8 Aktivitetsdag er no stengd. 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Fredag 27. oktober er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i tredje klasse og høyrer til Moster sokn, Lykling sokn og Bømlo sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. For Lykling og Bømlo vert denne dagen felles i Lykling kyrkje. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0800 til 1500, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1400. Når de melder barnet dykkar på, er det fin om det kryssar av for kva klokkeslett de vil levere og hente barnet dykkar. Då kan me planleggje bemanninga denne dagen best mogleg. HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Påmelding innan 22. oktober for Lykling og Bømlo, og innan 24. oktober for Moster. NB! Dette er absolutt siste frist for påmelding.
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


   
 
Spørsmål rettes til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando