Påmelding til Aktivitetsdag er no stengt!

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Måndag 23. januar er det planleggingsdag på Gilje, Meling og Rubbestadneset skule. Svortland skule har planleggingsdag fredag 17. februar. Me inviterer alle barn som går i andre klasse til ein opplevingsdag i kyrkja desse dagane. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0800 til 1500, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1400. Når de melder barnet dykkar på, er det fin om det kryssar av for kva klokkeslett de vil levere og hente barnet dykkar. Då kan me planleggje bemanninga denne dagen best mogleg. HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 

Påmelding til Aktivitetsdagen  23. januar er no stengt. Aktivitetsdagen for dei som går i 2. klasse på Svortland skule, er 17. februar. 

   
 
Spørsmål rettes til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
23. august 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando