Årsmelding Moster sokn


Her kan du lesa årsmeldinga og rekneskap for Moster sokneråd for 2020.

 

Årsmelding, rekneskap og budsjett finn du ved å trykkja på lenkene under her:

Årsmelding Moster sokneråd

Rekneskap Moster sokneråd

Budsjett Moster sokneråd

 

Attende