Konfirmant 2022


Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tviler eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du læra meir om deg sjølv og Gud. Me snakkar om livet - på godt og vondt.   

I år kan me diverre ikkje invitera til samlingar med informasjon om konfirmantopplegget i kyrkjene våre. Alle medlemer har fått invitasjon tilsendt i posten. 

Velkommen som konfirmant i kyrkjene på Bømlo!

 

Aktivitetar i konfirmantåret

I løpet av konfirmantåret er du med på dagsleir, gudstenester, undervisning, miljøtiltak, konfirmantfestival, fasteaksjon og nokre samlingar for både konfirmantar og foreldre. Detaljert årsplan vert utdelt ved oppstart av konfirmantåret i august.

Her kan du lesa heile invitasjonen til konfirmant 2022

Her kan du melda på til konfirmasjon i kyrkjene på Bømlo

 

Attende