Temasamlingar Moster kyrkje våren 2021


Velkommen til temasamlingar i Moster kyrkje våren 2021

 

Onsdag 17. februar kl. 19.00

Fastegudsteneste 

Høve til forbøn

Bønevandring

Tale v/ Gunnvald Bjotveit

Diakoniutvalet deltek

 

Torsdag 18. mars kl. 19.00

Moster kyrkjelyd sitt årsmøte

Kort bibel(halv)time v/Aksel Lygre:

Pest og plage, straff frå Gud, eller...?

 

Torsdag 22. april kl 19.00

Om einsemd.

Presentasjon av tema v/ diakoniarbeidar Sissel F. Våge og Anne Britt Grindheim

Samtale

Enkel bevertning

 

Attende