Årsmeldingar og årsrekneskap for sokneråda


Her finn du årsmeldingane og årsrekneskapa for sokneråda for 2020. 

 

Kvart år utarbeidar sokneråda på Bømlo årsrekneskap og årsmeldingar som vert gjennomgått på soknemøte. Gå inn på lenka under og trykk deg vidare på soknerådet du ynskjer dokument for, og vidare på "dokument 2021" for å finne årsmelding og rekneskap for 2020.

Her finn du årsmeldingar, årsrekneskap og møtebøker for sokneråd og fellesråd.

Årsmøtet for Moster sokneråd vart i år halden 18. mars
Årsmøtet for Lykling sokneråd vert 11. mai kl. 19.00 i Lykling kyrkje
Årsmøtet for Bømlo sokneråd vert 18. mai kl. 18.30 i Bømlo kyrkje
Bremnes sokneråd har valgt å bere leggje ut årsmelding og årsrekneskap digitalt. 

Attende