Open kyrkje


Etter den tragiske båtulykka torsdag, vil Moster kyrkje vera open laurdag 23. juli frå kl. 18-20.

 

I sorga etter Jesper Johannessen Hollund sitt tragiske dødsfall i båtulukka torsdag, vil Moster kyrkje vere open for alle som ynskjer å vera saman i sorga.

I kyrkja er det rom for å vere stille, tenne lys, men også for samtale. Moster kyrkje er open laurdag 23. juli frå kl.18-20. Prest, diakon og andre representantar for kommunen sitt kriseteam vil vera til stades.

Attende