Gravferd


I dag kan eit gravferdsbyrå ta seg av mykje av det praktiske rundt ei gravferd. Som pårørande ta dykk tid til å kjenna på og snakka om ein ønskjer å gjera delar av førebuingane sjølv. Kyrkjelege tilsette, både prest og diakon, kan vera gode samtalepartnarar.

Bømlo Gravferdbyrå
5430 Bremnes
Tel.: 53 42 15 40
Epost: post@bomlogravferd.no

Du finn også mykje informasjon på: http://bomlogravferd.no/ 

Dokumenter

Oppføring av gravminne
Brosjyre om stellfri urnegrav
Brosjyre om montering av gravminne
Prisar festeavgift frå 1.1.2016
Overføring av feste eller sletting av grav

Gravsøk og seremoniar