Påmelding Jubileum for dåp


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Er det noko me treng å vite? T.d matallergiar eller anna.
Vel her til kva for kyrkje du vil melde på til Jubileum for dåp:
Jubileum Bømlo 2023
Jubileum Lykling 2023Me ønskjer å ta bilete av barna når dei er på Jubileum for dåp. Kryss av her dersom:

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: