Diakoni, Bømlo
 


Diakoni knytt til kyrkja på Bømlo

"Diakoni er kyrkja si omsorgstenesta. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferd."

Nyhendearkiv for diakoniarbeidetDiakonale tilbod på Bømlo:


Besøksteneste

Treng du nokon som kjem innom deg eller treng du lag for å koma ut ein tur?  Då er kanskje besøkstenesta noko for deg.


Samlingar
Diakonien har ulike samlingar for dei som bur på institusjonane i kommunen. Vil du vera saman med oss, ta kontakt med diakonen for nærmare informasjon.

Me har treffkveldar/gudstenester i Bremnes kyrkje der menneske med utviklingshemming er spesielt invitert. Følg med på heimesida til kyrkja og i kalenderen.

Grupper
Ynskjer du vera med i bibelgruppe eller andre samtalegrupper, er du interessert i miljøvern? Når me er mange nok starter me opp.

Samtale
Treng du nokon å snakka med som har tid til å lytta då kan du ta kontakt med diakonen.

Sorggruppe
Det vert også sett opp sorggrupper ein gong pr år om det vert nok påmelde. 

Kurs/ temakveldar
Det vert arrangert kurs og temakveldar med aktuelle tema.                                                                                                          Til dømes samlivskurs. 
Følg med på heimesida.

Me treng fleire medarbeidarar til ulike tenester
Har du tid og interesse for å bli besøksvenn eller å vera med på anna diakonalt arbeid er det fint om du tek kontakt.

Er noko av dette aktuelt for deg?
Du kan treffa diakonen på telefon 53 42 32 85

Dei fleste torsdagar er ein frå diakonien tilstades på Bømlo storsenter, ved inngangen til HiSio.                   

Sissel Johanne Fylkesnes Våge
Diakonmedarbeidar

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opningstider: 09:00 - 15:00
Diakonarbeidar

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

Diakonimedarbeidar
 53423285
 Send e-post
Diakoni Kalender

18. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando