Tru:D


Tru:D (Tru det!) er kyrkjene på Bømlo si eiga trusopplæring. På denne sida finn du oversikt over dei ulike arrangementa me har for kvart alderstrinn i trusopplæringa. 
 

 

Tru:D Dåp

Til lukke med barnet. Kyrkjelydane i Bømlo vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp! Vil du vete meir om kyrkj...

Les meir

 

Tru:D - Babysong

Babysong er eit av tilboda i trusopplæringa frå kyrkjene på Bømlo. Det er babysong i Bremnes Kyrkje, Lykling Kyrkje og bedehuset Salem på M...

Les meir

 

Tru:D 1 - Myldrekveld

Velkommen til Myldrekveld! Denne kvelden er eit tilbod til alle 1-åringane på Bømlo. Me ønskjer at dette vert ei hyggelig stund mellom...

Les meir

 

Tru:D 2 - Myldrekveld

Velkommen til Myldrekveld! Denne kvelden er eit tilbod til alle 2-åringane på Bømlo. Me ønskjer at dette vert ei hyggelig stund mellom...

Les meir

 

Tru:D 3 - Krøllekveld

Velkommen til Krøllekveld for alle 3-åringar saman med foreldre. Denne ettermiddagen håpar me vert ei hyggeleg stund for deg og barnet di...

Les meir

 

Tru:D 4 - Utdeling av fireårsbok

Kvar haust inviterer me alle fireåringar til familiegudstenese med utdeling av Kyrkjeboka mi. I fokant av gudstenesta inviterer me også t...

Les meir

 

Tru:D 3-4-5 Knøttekor

Hei, du som blir 3, 4 eller 5 år i 2021 No kan me endeleg starta opp igjen med Knøttekor! Mange barn møtte opp til de...

Les meir

 

Tru:D 6 - Skulestartmarkering

Me i kyrkja inviterer kvar haust alle førsteklassingar med familie til ei familiegudsteneste i kyrkja. Då får allle seksåringane barnebib...

Les meir

 

Tru:D 7 - Påskedrama

Ein søndag rett før påske inviterer me alle sjuåringar til ei påskedramagudsteneste.  Då får sjuåringane vera med å dramatisera påskedr...

Les meir

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag

På ein av planleggingsdagane til skulane inviterer me alle åtteåringar til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema denne dagen er Guds skaparver...

Les meir

 

Tru:D 9 - Tårnagenthelg

Tårnagenthelg  Kvar vår inviterer me alle niåringar til å vera tårnagentar i kyrkja. Agentane får vera med og utforska kyrkja,...

Les meir

 

Tru:D 9+ - Supersamling

Dei to første dagane i skulen sin sommarferie er alle som nettopp er ferdige på 3. trinn velkomne til supersamling i kyrkja. Dette er eit t...

Les meir

 

Tru:D 10 - Jubileum for dåp

I oktober kvart år inviterer me alle tiåringar til Jubileum for dåp i kyrkja. Det er kanskje ti år sidan du vart døypt. I dåpen vart du e...

Les meir

 

Tru:D 11 - LysVaken

Hei, du som blir 11 år! Har du lyst til å vera med på noko spennande? Vil du vera med på LysVaken og overnatta i kyrkja? Arran...

Les meir

 

Tru:D 12/13 - 12hours-festival

Alle som går på 6. og 7. trinn kan vera med på  12Hours-festival i Bømlohallen ein heil dag. Dette er eit samarbeid mellom kyrkjene på B...

Les meir

 

Tru:D 14 - Konfirmasjon?

I mars kvart år inviterer kyrkja til informasjonsmøte om det å vera konfirmant.  På samlinga får kommande konfirmantar og førese...

Les meir

 

Tru:D 15 - Konfirmasjon

I kyrkjene på Bømlo er det konfirmasjonar to helger i mai. I Bremnes sokn er det konfirmasjon den første helga i mai. I Bømlo, L...

Les meir

 

Tru:D 16 - Fjorårskonfirmant

Ca. eit år etter konfirmasjonen inviterer me alle 16-åringar til ei samling i kyrkja. Det blir mat, prat, og litt leikar. Me gler oss til...

Les meir

 

Tru:D 17 - Londontur

Kvar sommar inviterer me alle som er 17 år til å vera med på ein tur til London. London er spennande og har mykje å by på. Turen...

Les meir