Pilegrimstur 5.-9. juli 2023


Har du lyst å bli med på pilegrimstur? Onsdag 5. juli - søndag 9. juli blir det pilegrimstur frå Moster.

Les meir
 

Pilegrimstur 5.-9. juli 2023


Har du lyst å bli med på pilegrimstur? Onsdag 5. juli - søndag 9. juli blir det pilegrimstur frå Moster.

Les meir

Kandidatliste og supplerande nominasjon til kyrkjevalet 2023


No er kandidatlistene til soknerådsvalet 2023 klare. Det er høve til supplerande nominasjon.

Les meir
 

Kandidatliste og supplerande nominasjon til kyrkjevalet 2023


No er kandidatlistene til soknerådsvalet 2023 klare. Det er høve til supplerande nominasjon.

Les meir

Nytt trusopplæringstilbod til 12-åringar


I juni drar me på tur til Solgry med 12-åringar.

Les meir
 

Nytt trusopplæringstilbod til 12-åringar


I juni drar me på tur til Solgry med 12-åringar.

Les meir

Årsmeldingar 2022

Her kan du lesa årsmeldingane frå sokna våre for 2022.

Les meir

Årsmelding frå Sangaste, Estland

Her er årsmelding frå venskapskyrkjelyden vår i Sangaste, Estland.

Les meir

Konfirmasjonsdatoar 2024

Her er oversikt over konfirmasjonsdatoar i kyrkjene på Bømlo i 2024

Les meir

Konfirmant 2024

Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett o...

Les meir

Årsmelding for Estlandskomiteen 2022

Her er årsmeldinga inkludert rekneskap og budsjett for Estlandskomiteen i 2022.

Les meir

Kyrkjevalet 2023

Val av sokneråd i Bremnes, Moster, Bømlo og Lykling sokn - frist for innlevering av listeforslag

Les meir

G2- ei litt annleis gudsteneste

G2 er rett og slett: Gudsteneste 2

Les meir

Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor

Frå hausten 2022 blir det Myldrekveld for barn frå 1-3 år i Moster og Bremnes sokn, og Knøttekor for barn frå 4-6 år i Bremnes sokn.

Les meir