Konfirmant 2023


Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tviler eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du læra meir om deg sjølv og Gud. Me snakkar ...

Les meir

 

Konfirmant 2023


Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tviler eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du læra meir om deg sjølv og Gud. Me snakkar ...

Les meir

 

Årsmøte sokneråda


Her finn du tidspunkta for årsmøta i sokneråda

Les meir

 

Årsmøte sokneråda


Her finn du tidspunkta for årsmøta i sokneråda

Les meir

 

Tru:D 3-4-5 Knøttekor


Endeleg kan me starta opp Knøttekorøvingar igjen!  

Les meir

 

Tru:D 3-4-5 Knøttekor


Endeleg kan me starta opp Knøttekorøvingar igjen!  

Les meir

 
 

Årsmelding Moster sokneråd

Her er årsmeldinga for Moster sokneråd for 2021.

Les meir

 

Vellukka dugnadskonsert i Moster kyrkje

Sara Belic briljerte i utdrag frå Mozarts fiolinkonsert i A-dur og Bachs fiolinpartita i g-moll. Foto: Håvard Hammarstrøm/Bømlo-nytt  ...

Les meir

 

Årsmelding og rekneskap for Estlandskomiteen 2021

Her kan du lesa årsmelding og rekneskap for Estlandskomiteen sitt arbeid i 2021.

Les meir

 

5 tips når du no kjem til gudsteneste!

Endeleg kan me igjen feire gudstenester og ha andre aktivitetar i kyrkjene utan for strenge restriksjonar. Her er 5 tips til deg som kjem t...

Les meir

 

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppe er eit tilbod til dei som har mista nokon som stod dei nær. Målsettinga er at menneske som opplever sorg skal få møta andre i...

Les meir

 

Dåpskjolar til utlån

I Bremnes kyrkje har me to dåpskjolar til utlån

Les meir

 

Markering av 22. juli

Torsdag kl. 12.00 vert det ringt med kyrkjeklokkene i kyrkjene på Bømlo. Bremnes kyrkje vert også open frå kl. 11.30 til 13.00.

Les meir

 

Vigsling av gravplassen på Lykling

Søndag 30. mai kl. 13.30 vert det vigsling av det nye opparbeida området på Lykling kyrkjegrad.

Les meir