Velkommen til Tru:D 10 Jubileum for dåp


Kjenner du nokon som fyller 10 år i år? Då er dei hjarteleg velkomne til Tru:D 10 Jubileum for dåp i ei av kyrkjene våre!

Les meir

 

Velkommen til Tru:D 10 Jubileum for dåp


Kjenner du nokon som fyller 10 år i år? Då er dei hjarteleg velkomne til Tru:D 10 Jubileum for dåp i ei av kyrkjene våre!

Les meir

 

Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor


Frå hausten 2022 blir det Myldrekveld for barn frå 1-3 år i Moster kyrkje og Bremnes kyrkje, og Knøttekor for barn frå 4-6 år i Bremnes kyrkje.

Les meir

 

Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor


Frå hausten 2022 blir det Myldrekveld for barn frå 1-3 år i Moster kyrkje og Bremnes kyrkje, og Knøttekor for barn frå 4-6 år i Bremnes kyrkje.

Les meir

 

Bømlo Soul Children


Har du eit barn som går på barneskulen? Har jenta di eller guten din lyst å vera med og syngja i kor? 23. august blir det oppstart for Bømlo Soul Children for hausten 2022. 

Les meir

 

Bømlo Soul Children


Har du eit barn som går på barneskulen? Har jenta di eller guten din lyst å vera med og syngja i kor? 23. august blir det oppstart for Bømlo Soul Children for hausten 2022. 

Les meir

 
 

Bømlo Soul Children

Har du eit barn som går på barneskulen? Har jenta di eller guten din lyst å vera med og syngja i kor? 23. august blir det oppstart for Bøml...

Les meir

 

Vigsling og ordinasjon i Bremnes kyrkje

Sundag 19. juni vert det ei historisk kveldsgudsteneste i Bremnes kyrkje.  

Les meir

 

Konfirmant 2023

Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett...

Les meir

 

Årsmøte sokneråda

Her finn du tidspunkta for årsmøta i sokneråda

Les meir

 

Tru:D 4-5-6 Knøttekor

Har du ein 4-åring eller ein 5-åring i hus! Då er dei velkomne til å vera med i Knøttekor i Bremnes kyrkje!  

Les meir

 

Årsmelding Moster sokneråd

Her er årsmeldinga for Moster sokneråd for 2021.

Les meir

 

Årsmelding og rekneskap for Estlandskomiteen 2021

Her kan du lesa årsmelding og rekneskap for Estlandskomiteen sitt arbeid i 2021.

Les meir

 

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppe er eit tilbod til dei som har mista nokon som stod dei nær. Målsettinga er at menneske som opplever sorg skal få møta andre i...

Les meir