God påske!


Velkommen til kyrkjene på Bømlo i påskehøgtida!    

Les meir
 

God påske!


Velkommen til kyrkjene på Bømlo i påskehøgtida!    

Les meir

Årsmelding frå Sangaste, Estland


Her er årsmelding frå venskapskyrkjelyden vår i Sangaste, Estland.

Les meir
 

Årsmelding frå Sangaste, Estland


Her er årsmelding frå venskapskyrkjelyden vår i Sangaste, Estland.

Les meir

Konfirmasjonsdatoar 2024


Her er oversikt over konfirmasjonsdatoar i kyrkjene på Bømlo i 2024

Les meir
 

Konfirmasjonsdatoar 2024


Her er oversikt over konfirmasjonsdatoar i kyrkjene på Bømlo i 2024

Les meir

Konfirmant 2024

Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett o...

Les meir

Årsmelding for Estlandskomiteen 2022

Her er årsmeldinga inkludert rekneskap og budsjett for Estlandskomiteen i 2022.

Les meir

Kyrkjevalet 2023

Val av sokneråd i Bremnes, Moster, Bømlo og Lykling sokn - frist for innlevering av listeforslag

Les meir

G2- ei litt annleis gudsteneste

G2 er rett og slett: Gudsteneste 2

Les meir

Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor

Frå hausten 2022 blir det Myldrekveld for barn frå 1-3 år i Moster og Bremnes sokn, og Knøttekor for barn frå 4-6 år i Bremnes sokn.

Les meir

Bømlo Soul Children

Har du eit barn som går på barneskulen? Har jenta di eller guten din lyst å vera med og syngja i kor? 23. august blir det oppstart for Bøml...

Les meir

Invitasjon til sorggruppe

Sorggruppe er eit tilbod til dei som har mista nokon som stod dei nær. Målsettinga er at menneske som opplever sorg skal få møta andre i...

Les meir

Dåpskjolar til utlån

I Bremnes kyrkje har me to dåpskjolar til utlån

Les meir