Råd og Utval


Vel råd under for å få tilgong til informasjon om rådet, medlemsliste og offentlege dokument knytt til kvar enkelt råd.

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du ynskjer møtebøker frå råda som er datert tidlegare enn 2013.