Tru:D 2 - Myldrekveld


Velkommen til Myldrekveld!

Denne kvelden er eit tilbod til alle 2-åringane på Bømlo. Me ønskjer at dette vert ei hyggelig stund mellom deg og barnet ditt med song, rørsle og sosialt samvær. 

Myldrekveld er ein del av trusopplæringstilbodet i kyrkjene på Bømlo. Kyrkja ønskjer å støtta og hjelpa deg som forelder i å oppdra barnet i den kristne trua, slik de sa ja til då barnet vart døypt. Gjennom Myldrekvelden ønskjer me å gje deg som forelder lyst til å syngja saman med barnet ditt. Me håpar at både foreldre og barn får songglede, og lærer nokre kristne barnesongar.

Tilbake