Tru:D 4 - Utdeling av fireårsbok


Kvar haust inviterer me alle fireåringar til familiegudstenese med utdeling av Kyrkjeboka mi. I fokant av gudstenesta inviterer me også til ei samling i kyrkja for fireåringane og føresette. Då har me ei songstund og eit lite søndagsskuleopplegg. 

Kyrkjeboka mi

I boka blir me kjende med venene Astrid, Sara og Sigurd gjennom eit heilt år. Boka følgjer høgtidene i kyrkja, med forteljingar om Jesus, skapinga, ei kveldsbøn og nokre kjende songar.

Vel møtt til samling og familiegudsteneste!

 

Tilbake