Tru:D 8 - Aktivitetsdag


På ein av planleggingsdagane til skulane inviterer me alle åtteåringar til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema denne dagen er Guds skaparverk. Dette er fokus på aktivitetar inne i kyrkja og ute i nærområdet.

I Bremnes sokn er barna som blir med på Akitivitetsdag velkomne til å delta i gudstenesta søndagen etter. Då får barna bidra med song og utstilling av teikningar og skulpturar frå Aktivitetsdagen. Det er fint å ha med foreldre og besteforeldra på denne gudstenesta.

 

Tilbake