Tru:D 9+ - Supersamling


To dagar i skulen sin sommarferie er alle som nettopp er ferdige på 3. trinn velkomne til supersamling i kyrkja. Dette er eit trusopplæringstiltak me berre har i Bremnes sokn. Supersamling er to dagar med variert program frå morgon til ettermiddag. Det vert samlingar i kyrkja, og tur i nærområdet, kan hende både på sjø og land. Det vil variere om me har desse dagen i starten eller i slutten av sommarferien.

I Bibelen kan me lesa om fleire superheltar, og desse to dagane skal me bli kjende med nokre av dei.

Velkommen til Supersamling!

Tilbake