Tru:D 10 - Jubileum for dåp


I oktober kvart år inviterer me alle tiåringar til Jubileum for dåp i kyrkja. Det er kanskje ti år sidan du vart døypt. I dåpen vart du eit Guds barn, og døypt inn i kyrkjelyden og i den verdsvide kyrkja.

Uansett kva tid du blei døypt, ønskjer me å markere det med ein slags bursdagsfest. Me lagar til ei stor feiring i kyrkja for alle tiåringar. 

På jubileumsfesten blir det ulike aktivitetar, bursdagsmat, bibelforteljing og me snakkar om dåpen.

Velkommen til å vera med å feira på Jubileum for dåp!

 

 

Tilbake