Tru:D 16 - Fjorårskonfirmant


Ca. eit år etter konfirmasjonen inviterer me alle 16-åringar til ei samling i kyrkja. Det blir mat, prat, og litt leikar. Me gler oss til å møta fjorårskonfirmantane att, og høyra litt om kva for planar dei har framover.

Tilbake