Gravferd


I dag kan eit gravferdsbyrå ta seg av mykje av det praktiske rundt ei gravferd. Som pårørande ta dykk tid til å kjenna på og snakka om ein ønskjer å gjera delar av førebuingane sjølv. Kyrkjelege tilsette, både prest og diakon, kan vera gode samtalepartnarar.

Bømlo Gravferdbyrå
Svortlandsvegen 30
5430 Bremnes
Tel.: 53 42 15 40
Epost: post@bomlogravferd.no 
Nettside: http://bomlogravferd.no/ 


Verdig gravferd
Svortlandsvegen 15
5430 Bremnes
Tel.: 53 42 40 00 / 91 80 00 40
Epost: post@verdiggravferd.no
Nettside: http://verdiggravferd.no

 

 

Dokumenter
Oppføring av gravminne
Brosjyre om stellfri urnegrav
Brosjyre om montering av gravminne
Prisar festeavgift frå 15.4.2024
Overføring av feste eller sletting av grav

Gravsøk og seremoniar

Tilbake